Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 15.5.2022 klo 12:30 alkaen Kalajoella. Kokouskahvit ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12:00.

Kokouspaikkana toimii ravintola Surffari (Tuomipakkaintie 20, 85100 Kalajoki). Äänivaltaisten edustajien tulee osallistua kokoukseen Kalajoella. Kokouskutsu, esityslista sekä valtakirjapohja toimitetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla sähköpostitse Kokoomuksen jäsenrekisteriin merkityille puheenjohtajille sekä sihteereille.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, nimetään eduskuntavaaliehdokkaita huhtikuun 2023 vaaleihin sekä valitaan edustajat (3+3) Kokoomuksen puoluevaltuustoon kaudelle 2022-2024.

Virallisten kokousedustajien lukumäärä määräytyy piirin sääntöjen mukaan seuraavasti:

9§ PIIRIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Piirikokousten tarkemman ajan ja paikan määrää piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä postitse, sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen piirin varsinaisille jäsenille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.

10§ PIIRIKOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Äänivalta
Piirikokouksiin on kullakin rekisteröidyllä paikallisyhdistyksellä sekä piirijärjestöjen paikallisyhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa 25-lukua kohti

Kullakin liiton piirijärjestöllä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja ja lisäksi yksi (1) äänivaltainen edustaja toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden suorien henkilöjäsentensä määrän kutakin alkavaa 25-lukua kohti.

Kullakin kunnallisjärjestöllä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen kokousedustaja.

Kokousedustus määräytyy toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden henkilöjäsenten määrän mukaan. Äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksensä antama valtakirja tai oikeaksi todistettu pöytäkirjaote siitä kokouksesta, jossa hänelle on edustusoikeus annettu.

Piirin suorajäsenet valitsevat edustajansa piirikokoukseen erillisessä äänestystilaisuudessa tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen taikka postitse. Äänestystilaisuuteen voi myös osallistua tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen piirihallituksen niin päättäessä. Edustajia valitaan yksi (1) kutakin toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden piirin suorajäsenten yhteenlasketun määrän alkavaa 25-lukua kohti. Piirin suorajäsenten edustajat piirikokoukseen valitaan enemmistövaalilla käyttämällä näiden sääntöjen 11 pykälän 2 momentin mukaista vaalitapaa.

Edustusoikeus ja äänivalta piirikokouksessa on vain piirikokousta ennen jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla piirin varsinaisilla jäsenillä tai niiden jäsenillä.

Kokouksessa on kullakin edustajalla yksi (1) ääni.

Oulussa 4.5.2021

PIIRIHALLITUS

Lisätiedot ja ohjeet ilmoittautumiskäytäntöihin järjestö- ja kunnallissihteeri Jarkko Lumilalta (044 588 2601 tai jarkko.lumila@kokoomus.fi)